Socialpolitik

Copyright @ All Rights Reserved

Bank

Alternativet

Alternative Boformer

 

Vi skal bo på mange forskellige måder i Skanderborg

 

Alternativet vil en politik, som støtter muligheden for at skabe helt nye og anderledes bomuligheder. Det skal være boformer med fokus på bæredygtighed, og socialt fællesskab. Kommunen skal ved sådanne gode initiativer stille jord til rådighed.

 

Social inklusion

Vi vil også boformer, som er socialt inkluderende. Det kunne være 40 klyngehuse med fælleshus. Hvert andet hus kunne f.eks. være ejerbolig og hvert andet hus leje. Lejeboligerne kunne eksempelvis lejes ud til en flygtningefamilie eller en socialt udsat familie. Der kunne også være ungdomsboliger og ældreboliger. Der kunne dyrkes fælles grøntsager m.m.

 

Mindre forbrug

Der er en tendens i samfundet til, at flere ønsker simpel Living, minimalisme og mindre forbrug. I USA er der f.eks. en stor bevægelse kaldet ”tiny houses”. Her bor folk i lækre fantasifulde små huse på 15- 40 kvm. Mon ikke det bliver en trend i DK? Jeg syntes, Skanderborg skal være med fremme og udvikle og støtte sådan trends.

 

Generationer dør om dør

Vi ønsker også at eksperimentere med anderledes sociale sammensætninger af befolkningstyper. Vi så gerne i det nye fælles plejehjemshus i Ry, at der blev lavet lejligheder til studerende, som skulle bo gratis. Til gengæld skulle den unge give noget af sin tid til at være sammen med de ældre.

 

Vi vil også gerne børnehaver og plejehjem har en form for integration. Det er kun fantasien, der sætter grænser for at tænke og gøre tingene lidt anderledes i vores måde at bo på og bygge vores by og institutioner op.

 

Mere mening

Vores visioner tager afsæt i, at flere og flere mennesker oplever ensomhed og meningsløshed. Vi oplever en stor stigning af mennesker, der ønsker at bo mere socialt og bæredygtigt, og vi ser bofællesskaber skyde frem rundt i hele Danmark netop nu. Vi vil gerne nedsætte en gruppe, som har lyst til at arbejde på at idéudvikle på området og helt konkret at sætte et boligprojekt i gang i Skanderborg kommune, som bygger på socialt fællesskab, 

 

Ældre Politik

Ældre skal have det godt i Skanderborg kommune!

 

I Danmark er der mange ældre der kan være ensomme. Måske bor de på plejehjem eller stadig i eget hjem, og deres kontakt med familie og venner er blevet stærkt begrænset.

Vi skal skabe rammer, så ældre får det bedst mulige liv og en god afslutning på livet.

Vi skylder dem stor respekt for det velfærds Danmark, de har været med til at skabe. De fortjener at have det godt efter et langt liv, hvor de har bidraget på mange måder.

 

• Vi vil have lokalcentre med fokus på, at de ældre har retten til selv at bestemme.

 

* mulighed for daglig bad og frisk luft 

 

• Vi skal have dygtige medarbejdere, som møder de ældre med respekt og ligeværd, og som er gode til at aflæse og respektere de ældres signaler. Også hos de ældre, som er for svage til at kunne sige tydeligt til og fra med ord. Det er meget vigtigt med en synlig ledelse, som sætter standarden for dette.

 

• Vi vil have mere selvstyre til lokalcentrene. De enkelte plejecentre skal  have frihed til at udvikle individuelle profiler. Det kunne være et plejecenter, der f. eks. har særligt fokus på kunst, motion eller udeliv.

 

• Der er behov for dokumentation på ældreområdet, men dokumentationen skal give mening for medarbejderne og være et kvalitets løft for beboerne.

 

• Vi vil have økologisk frisklavet mad til alle ældre i kommunen. Maden skal bringes ud til de ældre i bæredygtig emballage.

 

• Vil vil have svanemærkede rengøringsartikler i ældreplejen.

 

• Vi vil have indragelse og samarbejde med de frivillige organisationer, så frivilligt arbejde blandt ældre får en endnu større rolle.

Dette skal foregå i tæt samarbejde med personalet i ældreplejen, så ansvaret for de forskellige roller og opgaver bliver tydeligt.

 

• Vi ønsker, at ældre mennesker skal kunne være en del af aktiviteterne i lokalsamfundet. De skal have mulighed for at omgås f.eks. børn, unge, flygtninge/indvandrere osv.

Ved opførelse af nye plejecentre skal dette tænkes ind, så der bliver mulighed for fælles aktiviteter og fælles liv.

 

• Vi ønsker, at ældre mennesker skal kunne sige nej til livsforlængende behandling f.eks. genoplivning og hospitalsindlæggelse.