Forside

Copyright @ All Rights Reserved

Bank

Vi skal udvikle fælleskaber og hjælpe hinanden

 

 

For at kunne blive en god politiker har jeg brug for dine forslag.

Hvad mener du, vi kan gøre for at give gode muligheder til alle i Skanderborg kommune? Skriv til mig med forslag. Mira.Issa@alternativet.dk

 

I Skanderborg kommune skal vi investere penge, tid, tillid og omsorg i mennesker. Vi skal tilbyde gode muligheder til alle. Det vil betyde, at vi får borger, som er fysisk, psykisk og social robuste. Sunde borger, der kan og vil skabe sig et sundt liv. Det viser sig fra andre kommuner, at det er en god forretning at investere i mennesker. Vi skal også udvikle fælleskaber og frivillighed og det at hjælpe hinanden

 

ALTERNATIVET ER EN POLITISK IDÉ om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer.

ALTERNATIVET ER MOD til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.

 

ALTERNATIVET ER FOR DIG som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på.

Mira Issa Bloch Byrådskandidat Alternativet Skanderborg

Mira.issa@alternativet.dk

 

Vi skal passe godt på

hinanden og jorden

Alternativet

Der er nok til alle hvis vi deler.

Du er værdi- fuld blot ved at være til

Mine Politiske mærkesager

 

Kontanthjælpsmodtagere:

•Mere tilllid - mindre kontrol.

•Mere frihed og selvbestemmelse.

•Mindre Bureaukrati og dokumentation.

•En sagsbehandler til én borger

•Individuel sagsbehandling.

•Kan sige nej til at have en sagsbehandler

 

Integration: 

•ligeværdig tilgang

•Specialuddannet støtte og omsorgs time til børn unge.

•Bogpakke til små børn

•udbrede det at være værer frivillig.

•Nye boformer som støtte integrationen

•Gennemgående socialrådgiver

•Fokus på oprindelig uddannelse

•Mikroliter og lån

•initativer på tvær af sektorerne

•Fokus på læring i Demokrati

•Forenings mentor

 

Miljø:

•Grøn energi og grøn invistering.

•Rent vand - ren luft – ren jord

•Sprøjtefri kommune.

•plastfri kommune.

•Økologisk drift ved genforpagtning.

•Økologiskguldmærke I institutionerne.

 

Ældre:

•Frisk økologisk mad til alle ældre

•Ældre indrages mere i lokalsamfundet

•Mulighed for dagligt bad og frisk luft.

•Ældre ret til selv at bestemme

•Flere oplevelser til dem, der vil

•Flere frivillige

 

Psykisk syge

•Tilbud uden visitation

•Flere medicin fri tilbud.

•Gratis Samtale/natur terapi

•Flere mentorer

•Mere fælleskab mere mening.

•Nyt syn på psykisk syge

•Individuel behandling.

•Ingen tvang.

•Psykiatrien ud til den syge

•Laplandsmodel/Netværk

•Fokus på børnene

•Forenings mentor

 

Børn og Unge:

•Bedre nomeringer i institutionerne.

•Mere selvbestemmelse på skolerne

•Større insats hos såbare familier.

gratis psykologhjælp til unge

 

Nye boformer:

•Unge og ældre dør ved dør.

•Flere bofælleskaber

•Simpel living byområder.

•Social inklusion

•Bæredygtige boligområder.

•Kommunen stiller jord til rådighed

 

Demokrati:

•Borgerdrevne beslutningsforslag

•Større ytringsfrihed til ansatte

•Mere selvbestemmelse på kom- munale institutioner

•Åbne udvalgsmøder.

•Større borgerinddragelse

•Mere gennemsigtighed

•Den skabende medborger

•Borger budgetter

 

-

 

-

 

Email:: Mira.issa@alternativet.dk

 

Alternativet